Bits to Pieces is...

views on digital preservation

thoughts and views

tips and tricks

bits of others

Q&A Erik Adigard

Erik Adigard is a communication designer based in the San Francisco Bay Area. His work ranges from branding, interaction design, immersive installations and video to consulting and design strategy. Better known projects include many visual essays for Wired magazine, websites for WiredDigital, the branding of IBM software, and large exhibits for La Villette, Paris, the Lisbon Biennale and the Venice Architecture Biennale. He also teaches, and serve on juries and advisory boards.  www.adigard.com and www.madxs.com

Absolutely Adigard
Erik Adigard. Absolut Adigard. 1996. Courtesy of Absolut Vodka.

Q&A Piet Schreuders

Piet Schreuders

Piet Schreuders (1951), graphic designer since 1975, editor-publisher of magazines De Poezenkrant and Furore, art director of VPRO Gids, researcher and writer. www.pietschreuders.com

Images courtesy Piet Schreuders. All rights reserved ©Piet Schreuders.


Q&A Max Kisman

As an analog graphic designer I first got interested in using computers when I saw a music video that used pixelation in its imagery. It was the early 80s and at the time I was graphic designer for Vinyl Music magazine. I used computer prints in an experimental "computer issue" (see elsewhere on this site). From then on I started to integrate digital technology in my graphic, typographic and illustrated work. Working with the Sinclair Spectrum 48K, the first editions of Apple Macintosh for print and Commodore Amiga 1000 for animation, I literally grew up (and in) with the technology in my field. It was applied in a.o. the '87 issue Red Cross Stamps of Dutch postal service, Language Technology/Electric word magazine, posters for Paradiso and Television graphics for Dutch VPRO Broadcasting networks. Later I got seriously involved in designing graphics for the first editions of websites like HotWired and VPRO digital. www.kismanstudio.nl

1986 Tekst&Beeld De Meervaart
Max Kisman and Bert Hendriks explain how they use the Apple MAcintosh at the 1986 Woord & Beeld event in the Meervaart, Amsterdam NL

Digital Death Day

While we pay most of our attention to preserving our valuable digital data luckily other smart people think beyond this and concern about our digital afterlife. Last Digital Death Day held on 20 May 2010 in London brought together the businesses of social networking, data management and.... death care. They identified three dimensions of digital death:


Forgotten and found. The 1984 Apple Macintosh pricing list.

In 1982 Vinyl music magazine was designed using rudimentary computer printouts for its typography. The Apple Macintosh wasn't available then. Vinyl's design was experimental, clumsy, but it contained the idea that magazines might as well be computer generated. See the article on Vinyl, magazine for modern music (still to be translated). Affordable computer technology was still quite remote for me.


Digital engravings for value paper

Between the antiquarian books and brochures at Nijhof and Lee earlier this year I did find the leaflet De zomerzegels en de computer (The summer stamps and the computer) from 1970. At that time, the summer stamps of 1970 fascinated me enormously one way, yet on the other hand I resisted their mechanical appearance.

De zomerzegels en de Computer, brochure PTT 1970

Picking up the pieces, California

In June 2010 we have been visiting and talking to a few main characters from the early days of digital graphic design in California, USA. We made interviews with MAD's Erik Adigard and Patricia McShane in Sausolito, and San Anselmo's visual artist John Hersey.

Over bewaren

In mijn gesprekken met grafisch ontwerpers gaat het opvallend vaak over archiveren en tegenwoordig vooral over 'digitaal bewaren'. Het valt me telkens op hoe verschillend er wordt gedacht over het nut en noodzaak van het duurzaam bewaren van digitale bestanden, maar ook hoe weinig informatie er voor 'niet-professionals' beschikbaar is. De meeste van mijn gesprekspartners beginnen uit te leggen dat ze vroeger braaf CD's en DVD's branden maar dat ze inmiddels beter weten en zijn overgestapt naar opslag op een extra harde schijf. Meestal geautomatiseerd.

 

De digitale vergetelheid

We leven in een digitaal tijdperk waarin een groot deel van de wereldbevolking werkt en communiceert met voortdurend nieuwere vormen van technologie. Informatie wordt uitgewisseld via e-mail, muziek bestaat alleen nog op MP3’tjes, vakantiefoto’s worden bewaard op internet en met de overheid communiceren we via een digitaal loket.

 

 

Vinyl, tijdschrift voor moderne muziek

1981. In de Volkskrant of Parool las ik over iemand die een coputerprogramma aan het ontwikkelen was om ‘normale’ lettertypes geschikt te maken voor een matrixprinter. Hij had daar al wat mee geëxperimenteerd op een Apple Lisa of Apple II en kon de letters op verschillende groottes uitprinten.

Digital engravings for value paper
on Monday, 08 November 2010 17:27
Between the antiquarian books and brochures at Nijhof and Lee earlier this year I did find the leaflet De zomerzegels en de computer (The summer stamps and the computer) from 1970. At that time, the summer stamps of 1970 fascinated me enormously one way, yet on the other hand I resisted their mechanical appearance.

De zomerzegels en de Computer, brochure PTT 1970
That this experiment for control and creative use of computer technology not did relate to content or anything at all of summer is obvious. Automation as a decorative jacket is - certainly in the 70 - suitable for everything, Oxenaar must have thought with his unique design.

The experiment to produce computerized graphics is entirely driven by the need for visual complexity of adding security to value papers. Structures that are too complicated to be be executed by human hands. The creators have nevertheless succeeded to reduce that complexity into an accessible image (of computer application) and an attractive design. The historical value of these designs was lost on me at the time. Only later when designing the Red Cross stamps in 1986, using the Commodore Amiga 1000 desktop computer, I realized the value of the pioneering work of Oxenaar (with the group numerical control of the department business science i.o., Technical University Eindhoven).

I wonder if the original computer software and hardware is still around and operable to order authentic prints. (MK)

1970 zomerzegels, first day issue


Zomerzegels 1970, graphic design: R.D.E. Oxenaar, in collaboration with the group numerical control of the department business science i.o., Technical University Eindhoven.


Digitale gravures voor waardepapier

Tussen de antiquarische boeken en brochures bij Nijhof en Lee had ik eerder dit jaar deze folder De zomerzegels en de computer gevonden. De zomerzegels van 1970 fascineerden mij enerzijds enorm, anderzijds wekte ze zekere weerstand door hun machinale uitstraling.

Dat dit experiment naar het aansturen en creatief inzetten van computertechnology niets met de inhoud van of überhaupt iets met zomer hadden is evident. Automatisering in een decoratief jasje is – zeker in de jaren 70 – voor alles geschikt, heeft Oxenaar bij zijn unieke ontwerp moeten denken.
Het experiment om computergestuurde grafiek te maken is volledig gestimuleerd door de behoefte visuele complexiteit aan waardepapier toe te voegen. Structuren die te gecompliceerd zijn om als mens uit te kunnen voeren. De makers zijn er desalniettemin in geslaagd om die complexiteit terug te brengen naar een inzichtelijke beelden (over computer toepassing) in een aantrekkelijke vormgeving. De historische waarde van deze ontwerpen ontging mij uiteraard toen. Pas later bij het ontwerpen van de Rode Kruiszegels, waarbij ik gebruik maakte van de Commodore 1000 Amiga desktop computer, drong het pionierschap van Oxenaar (m.m.v. groep numerieke besturing van de afdeling bedrijfskunde i.o., technische Hogeschool Eindhoven) tot mij door.

Ik ben benieuwd of het originele computer programma en plotters en nog zijn en nog operabel zijn om een authentieke print te bestellen. (MK)De computer verricht verschillende functies die in brede zin een daad van intelligentie schijnen te zijn, bv.: hanteren van symbolen, behandelen van informatie, gehoorzamen, aan complexe regels en zelfs leren door ervaring. De computer is echter niet in staat tot het maken van abstracties en is verstoken van de drie voornaamste krachten achter de creativiteit: verbeelding, intuïtie en emotie. (Jaisa Reichardt in Studio International, n.a.v. de tentoonstelling ‘Cybernetic Serendipity’, 1968 te London).